dajsygnal.pl

Widziałeś coś ciekawego? Nakręć film, zrób zdjęcie i wyślij na:

dajsygnal@dajsygnal lub 505 1000 10

Możesz też umieścić swój materiał na stronie Wrzuta.pl i przesłać link w mailu

Przyślij film, zdjęcie lub informację na:

dajsygnal@dajsygnal.pl 505 1000 10

Podziel się swoją wiedzą.

Pokaż innym to co Ty widzisz.

 • Pamiętaj, żeby krótko opisać: co się stało, gdzie, kiedy, kto brał udział w wydarzeniach.
 • Filmy i zdjęcia muszą być Twojego autorstwa.
 • Przesyłając je zgadzasz się na publikację na stronach o2.
 • Odeślemy do Ciebie mailem prośbę o zaakceptowanie poniższego oświadczenia.

  Oświadczenie

  1. Oświadczam, że w związku z przesłaniem przeze mnie tekstu/video/zdjęcia, zwanego dalej „Materiałem”, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie Materiału, w całości jak również w postaci dowolnych fragmentów poprzez jego publikację w serwisach internetowych administrowanych przez Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa lub spółki powiązane z Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o., dalej „Wydawcy”.

  2. Przyjmuję do wiadomości, iż Wydawcom przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania Materiału – w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów Materiału oraz prawo do opracowania Materiału, w szczególności poprzez tworzenie i publikację streszczeń/omówień/skrótów Materiału.

  3. Oświadczam, że w zakresie Materiału przysługują mi na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe oraz, że korzystanie z Materiału przez Wydawców w sposób i w zakresie określonym w pkt 1 i 2 nie naruszy praw  i dóbr osób trzecich.

  4. Oświadczam, iż osoby utrwalone w Materiale wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, w szczególności na serwisach internetowych administrowanych przez Wydawców.

Wypadek sparaliżował budowę metra, korek zatrzymał ruch na autostradzie, zauważyłeś pirata drogowego?

Zima sparaliżowała Twoje miasto, powódź zalewa okolice, trąba powietrzna niszczy budynki?

Idziesz na mecz, razem z innymi przeżywasz sportowe emocje?

Oszukała Cię firma, zauważyłeś nieuczciwą promocję, urzędnicy utrudniają Ci życie?